ارسطو و گالیله هر دو حركت آونگ را می‌دیدند امّا ذهنیّت فلسفی آن‌ها باعث می‌شد كه تفسیرهای گوناگونی از آن داشته باشند. توماس کوهن

امتحان فیزیک نهایی (شهریور 98)

نوشته شده توسط :رضا اخلاقی
پنجشنبه 21 شهریور 1398-12:29 ب.ظ

قابل توجه دانش آموزان عزیز سال دوازدهم:

در ادامة مطلب می توانید سوالات امتحان نهایی فیزیک دوازدهم شهریور ماه برای هر دو رشته ریاضی و علوم تجربی به همراه کلید سوالات دانلود نمایند.


ادامه مطلب


نظرات() 

السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (ع)

نوشته شده توسط :رضا اخلاقی
یکشنبه 17 شهریور 1398-04:00 ب.ظ

دو دســت بــــریده اش کــــافیست . . .
بــــرای گــــــرفتن دســـت تمــــام عـــــالمیــــــان . . .
ألسَــــلاَمُ عَلَیکَــــــــ یَــــــا أبـــوُالفَضل ِ اَلعَبّــــــاس


شوریده سری که شرح ایمان میکرد / هفتاد و دو فصل سرخ عنوان میکرد
با نای بریده نیز بر منبر نی / تفسیر خجسته
ای ز قرآن میکرد . . .


شهادت امام حسین(ع) و 72 تن از یاران با وفایش تسلیت باد
نظرات() 

تست های بررسی شده در پایگاه تابستانی شهید صدر

نوشته شده توسط :رضا اخلاقی
پنجشنبه 14 شهریور 1398-04:43 ب.ظ

قابل توجه دانش آموزان پایه دوازدهم:

در ادامة مطلب می توانید سوالهای تستی بررسی شده در کلاس درس به همراه پاسخهای تشریحی را دانلود نمائید.

لازم به ذکر است این تست ها مربوط به کتاب فیزیک دهم فصل های 1، 2، 3 و 4 و همچنین کل کتاب فیزیک یازدهم می باشد.


ادامه مطلب


نظرات() 

کاربرد تارهای مرتعش در آموزش مفاهیم صوت (5)

نوشته شده توسط :رضا اخلاقی
پنجشنبه 7 شهریور 1398-08:05 ب.ظ

15. یکی از موارد استفاده از زنش یا ضربان کوک کردن دو یا چند تار مرتعش بهگونهای است که صدا با بسامد مشخص تولید کنند. مثلاً در سنتور که هر نت دارای 4 سیم مشابه است و باید هر 4 سیم همصدا باشند، ابتدا یکی از سیمها را با دیاپازون و یا گوش کوک میکنیم. (با تغییر نیروی کشش، به بسامد مورد نظر میرسیم). سپس سیمهای اول و دوم را با انتهای مضراب و بلافاصله پس از یکدیگر به ارتعاش در میآوریم و نیروی کشش سیم  دوم را همزمان تغییر میدهیم. وقتی که بسامد دو صوت به هم نزدیک شوند زنش را به خوبی احساس میکنیم و نیروی کشش را آن قدر تغییر میدهیم تا زنش بین آنها صفر شود. در این صورت آن دو سیم با هم کوک شدهاند.


ادامه مطلب


نظرات() 

کاربرد تارهای مرتعش در آموزش مفاهیم صوت (4)

نوشته شده توسط :رضا اخلاقی
پنجشنبه 7 شهریور 1398-08:04 ب.ظ

11. برای اینکه نشان دهیم نحوه به ارتعاش درآوردن یک تار مرتعش چه تأثیری در بسامد صدای تولید شده دارد، یکی از سیمهای روی ساز سنتور (یا هر ساز دیگری) را یک بار از طریق مضراب زدن، بار دیگر با کشیدن و رها کردن توسط پشت مضراب و بار دیگر با کمک انگشت دست به ارتعاش در میآوریم و در هر بار صدای تولید شده را توسط کوککن میسنجیم و نت آن را تعیین میکنیم و به دانشآموز نشان میدهیم که در هر بار نت یکسانی تولید شده است. (اگرچه شدت ضربه زدن، شدت هماهنگهایی را که به همراه صوت اصلی ایجاد میشود، تغییر میدهد ولی بسامد صوت اصلی را که انتظار داریم از آن تار بشنویم، تغییر نمیدهد.)


ادامه مطلب


نظرات() 

کاربرد تارهای مرتعش در آموزش مفاهیم صوت (3)

نوشته شده توسط :رضا اخلاقی
پنجشنبه 7 شهریور 1398-08:01 ب.ظ

6. صداخوانی یکی از روشهایی است که میتواند درک عمیقی از صدا و بهخصوص بسامد آن به فراگیران بدهد. در این روش از فراگیران میخواهیم تا سعی کنند، صدایی را که از یک ساز موسیقی تولید میشود، تقلید و به کمک تارهای صوتی خود همان بسامد را تولید کنند. فراگیر با تلاش و تمرین این توانایی را پیدا میکند که صدای هر نت را درست آنگونه که هست بخواند؛ و برای شروع کار باید نتهایی را انتخاب کنیم که تولید آن توسط تارهای صوتی حنجره زیاد مشکل نباشد؛ مثلاً نتِ «دو» را از سیمهای سفید سنتور (با بسامد 512 هرتز) به ارتعاش درآوریم، و همزمان با آن فرد تلاش میکند تا صدایی که از حنجره او خارج میشود دقیقاً با آن نت از لحاظ بسامد، یکسان باشد. (این روش در واقع یکی از مراحل سلفژ است که در آموزش موسیقی بهکار میرود).


ادامه مطلب


نظرات() 

کاربرد تارهای مرتعش در آموزش مفاهیم صوت (2)

نوشته شده توسط :رضا اخلاقی
پنجشنبه 7 شهریور 1398-08:00 ب.ظ

مقدمه: نقش صوت هم از جهت استفاده آن در گفتار و هم از این جهت که صداهای موسیقی بهعنوان وسیله ابراز و دریافت هیجانها و احساسات دلپذیرند و هم از جهت اینکه باعث شناخت ما از محیط پیرامون میشود، بسیار مهم و کاربردی است. ولی شناخت عمومی جامعه ما از مفاهیم صوت، بسیار اندک است ولی در کشورهای پیشرفته جهان بهطور مستمر در طول سالهای تحصیلی و در مقاطع مختلف، به آن پرداخته میشود، در کشور ما فقط در پایان دوره آموزشی متوسطه و آن هم بهطور مختصر و صرفاً بهطور نظری به آن پرداخته شده و فصلی از کتاب فیزیک پیشدانشگاهی را به خود اختصاص داده است.

بنابراین تدریس و آموزش مفاهیمی از صوت که جنبه کاربردی و عملی دارد، هم برای معلمان و هم برای دانشآموزان همواره چالشبرانگیز و با سختی همراه بوده است، چرا که یادگیری واقعی مفاهیم آن، تنها از روش سخنرانی و بیان شفاهی، امکانپذیر نیست. بهعنوان مثال دانشآموزان کلاسهای پیشدانشگاهی (چهارم متوسطه) با مسئلههای مربوط به هماهنگهای یک تار مرتعش یا لوله صوتی سروکار دارند ولی چون آنها از روشهای صحیح و بهطور عملی آموزش نمیبینند، برای درک و فهم مطالب با دشواری روبهرو میشوند و مثلاً حتی اگر بتوانند بسامدهای مربوط به هماهنگهای دوم و سوم و ... صوت اصلی آنها را از طریق رابطههای مربوط محاسبه کنند، ولی چون عملاً آنها را تجربه نکردهاند، برداشت صحیحی از آنها ندارند. بنابراین در اینجا به دنبال آن هستیم که ضمن بررسی تحلیلی و دقیق حالتهای مختلف تولید صوت در تارهای مرتعش، به کمک آنها راهکارهایی را بیابیم تا بتوانیم مفاهیم صوت را بهطور عملی و زیبا آموزش دهیم تا درک مفاهیم آن آسانتر شود.


ادامه مطلب


نظرات() 

کاربرد تارهای مرتعش در آموزش مفاهیم صوت (1)

نوشته شده توسط :رضا اخلاقی
پنجشنبه 7 شهریور 1398-07:54 ب.ظ

قابل توجه دانش آموزان پایة دوازدهم:

مقاله فوق توسط آقایان  محمود طاهری تهرانی، دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش فیزیک دانشگاه شهید رجایی تهران، دبیر فیزیک شهرستان تیران، استان اصفهان و جاوید ضمیر انوری استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهیر رجایی تهران تهیه شده است.

چکیده: در این مقاله ابتدا بعضی از مفاهیم صوت مانند بلندی، ارتفاع، طنین که در ارتباط با شدت، بسامد و شکل موج هستند، با بیانی ساده تشریح و سپس روشهای مختلف تولید صوت در تارهای مرتعش بهطور تحلیلی اما مختصر توضیح داده شده است. در پایان با استفاده از تارهای مرتعش و دیاپازون، هفده راهبرد مختلف برای آموزش مفاهیم صوت ارائه شده است.ادامه مطلب


نظرات() 

چرا قسمت بالای ابر بار مثبت و قسمت پایینش بار منفی دارد؟

نوشته شده توسط :رضا اخلاقی
جمعه 1 شهریور 1398-09:42 ب.ظ

بار الکتریکی موجود در ابر ها با توجه به نوع ذرات موجود در ابر متفاوت است. ذرات و کریستال های یخی دارای بار مثبت هستند و قطره های آب دارای بار منفی هستند.این ذرات در نقاط مختلف ابر قرار می‌گیرند. کریستال های یخی با بار مثبت كه سبكترند در قسمت بالای ابر و ذرات با بار منفی در قسمت پایین ابر قرار می‌گیرند.

ادامه مطلب


نظرات() 

ضرورت استفاده از انرژی های تجدید پذیر در ساختمان ها

نوشته شده توسط :رضا اخلاقی
جمعه 1 شهریور 1398-04:03 ب.ظ

مقاله زیر توسط  مهناز ملکی، دبیر فیزیک ناحیه 6 اصفهان و بهنام رحیم‌پور، دبیرفیزیک ناحیه 2 اصفهان ارائه شده است. برای دیدن کامل این مقاله به لنیک انتهای مطلب مراجعه کنید.

چکیده

انرژیهای تجدیدپذیر شامل منابع متنوعی است که از انرژیهای طبیعی و قابلدسترس بهوجود میآید. استفاده از این انرژیها موجب کاهش مصرف فرآوردههای نفتی شده و میزان آلودگی محیطزیست را کاهش میدهد. افزایش روزافزون تقاضای انرژی، توسعه و کاربرد منابع تجدیدپذیر در جهان را  هر روز ضروریتر میسازند. آمار و ارقام نشان میدهد ساختمانهای دارای طراحیهای نامناسب سهم زیادی در مصرف انرژی و تأثیر زیستمحیطی منفی بر سلامت انسان دارند. در این مقاله سعی شده تا با انجام مطالعات کتابخانهای ضمن اشاره به میزان مصرف انرژی در ساختمانها و آلودگیهای زیستمحیطی ناشی از آن به ضرورت استفاده از منابع انرژیهای تجدیدپذیر و طراحی زیستمحیطی ساختمانها اشاره شود.


ادامه مطلب


نظرات() 

دنبالک ها: ضرورت استفاده از انرژی های تجدید پذیر در ساختمان ها 

پاورپوینت فیزیک دهم ؛ تدریس شده در تابستان 98

نوشته شده توسط :رضا اخلاقی
پنجشنبه 31 مرداد 1398-09:13 ب.ظ

قابل توجه دانش آموزان پایه دهم به یازدهم:

در ادامة مطلب می توانید پاورپوینت های تدریس شده در کلاس تابستان را با فرمت PDF دانلود نمائید.

لازم به ذکر است پاسخ تشریحی سوالات تستی ارائه شده در فایل قابل دسترس است.


ادامه مطلب


نظرات() 

تحلیل تمرین ها و فعالیت های کتاب فیزیک دهم بر مبنای طبقه بندی بلوم

نوشته شده توسط :رضا اخلاقی
دوشنبه 21 مرداد 1398-11:31 ق.ظ

مقاله زیر تحلیل تمرین ها و فعالیت های کتاب فیزیک دهم بر مبنای طبقه بندی بلوم را بررسی می کند. این مقاله توسط خانمها  فریده پورباقری و مژگان دورنما در مجله رشد فیزیک نوشته شده است.

چکیده

کتاب درسی مهمترین و رایجترین منبع آموزشی در نظام آموزشی تعلیموتربیت کشور ماست که بهصورت نظام آموزشی متمرکز و سیاستگذاریشده اداره میگردد. در چنین نظامهای آموزشی کلیه فعالیتهای یادگیری رسمی در زمان معین حول محور آموزش و یادگیری کتابهای درسی تدوینیافته شکل میگیرد، لذا تناسب محتوا و تمرینهای فراهم آمده با نیازهای واقعی یادگیرندگان بسیار حائز اهمیت است.

مقاله حاضر تمرینها، پرسشها و فعالیتهای کتاب فیزیک دهم تجربی را بر مبنای طبقات مختلف حیطهشناختی بلوم مورد بررسی و تحلیل قرار میدهد. این پژوهش نشان میدهد که در طراحی تمرینهای متن و آخر فصلها بیشتر بر به کار بستن، در طراحی فعالیتهای کتاب بر ترکیب (خلق) و در طراحی پرسشهای کتاب بر فهمیدن تأکید شده است. همچنین بررسی کل تمرینها، پرسشها و فعالیتهای کتاب فیزیک دهم نشان میدهد که 58/80 درصد مربوط به طبقات پایین و 41/19 درصد مربوط به طبقات بالای حیطهشناختی است. عدم توجه به سطوح بالای شناختی در هدفگذاری محتوای کتابهای درسی میتواند به عدم ایجاد مهارت در ساختن نظریهها، تجزیه و تحلیل دادهها، حل مسئله و به کارگیری ابزار و روشهای علمی در دانشآموزان بینجامد. نتایج این پژوهش میتواند در سازمان برنامهریزی کتابهای درسی برای نگارش کتابهای تازه تألیف شده لحاظ شود.


ادامه مطلب


نظرات() 

دنبالک ها: تحلیل تمرین ها و فعالیت های کتاب فیزیک دهم بر مبنای طبقه بندی بلوم 

بررسی فعالیت های مکمل کتاب فیزیک (1) رشته ریاضی و فیزیک پایه دهم و تطابق آن با کتاب آزمایشگاه علوم تجربی

نوشته شده توسط :رضا اخلاقی
دوشنبه 21 مرداد 1398-11:24 ق.ظ

مقاله زیر  فعالیت های مکمل کتاب فیزیک (1) رشته ریاضی و فیزیک پایه دهم و تطابق آن با کتاب آزمایشگاه علوم تجربی را بررسی می کند. این مقاله توسط خانم عاطفه عارفی در مجله رشد فیزیک شماره 121 نوشته شده است.  

چکیده

کتابهای درسی مهمترین ابزار برای نظام آموزشی یک کشور است. اگر تغییری در نظام آموزشی پدید آید به دنبال آن تغییراتی در کتابها و منابع درسی نیز به وجود میآید. یکی از مهمترین شاخصههای تألیف کتاب درسی همگام بودن با دانش و اطلاعات پیشین و موازی دانشآموزان است. در این مقاله سعی بر آن شده که وابستگی مطالب کتاب فیزیک(1) رشته ریاضی و فیزیک با کتاب آزمایشگاه علوم تجربی مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد. بررسی نشان میدهد که این دو کتاب به خوبی با یکدیگر در ارتباطاند.


ادامه مطلب


نظرات() 

دنبالک ها: بررسی فعالیت های مکمل کتاب فیزیک (1) رشته ریاضی و فیزیک پایه دهم و تطابق آن با کتاب آزمایشگاه علوم تجربی 

طبقه بندی مسئله ها ابزاری آموزشی برای یادگیری فیزیک

نوشته شده توسط :رضا اخلاقی
دوشنبه 21 مرداد 1398-11:15 ق.ظ

توانایی طبقهبندی مسئلهها بر پایه اصول بنیادی، به جای محتوا، یکی از ویژگیهای بارز مهارت در حل مسئله فیزیک درنظر گرفته میشود. ما با الهام از یک مطالعه کلاسیک که توسط چی، فلتویچ گلاسر انجام شده است، طبقهبندی 25 مسئله مکانیک مقدماتی براساس شباهت در روش حل توسط شاگردان دورههای مقدماتی مبتنی بر حسابان، را با استادان دانشکده فیزیک و دانشجویان دکتری مقایسه کردهایم. در اینجا ما خلاصه مطالعه را ارائه دادهایم که نشان میدهد کار طبقهبندی، بهویژه هنگامی که توسط شاگردانی انجام شود که در گروههای کوچک با همتایان خود کار میکنند، میتواند یک ابزار آموزشی مناسب برای کمک به آنها در دورههای مقدماتی آموزش فیزیک باشد که تا شباهت اساسی مسئلههای متنوع با اصول فیزیکی مشابه را تشخیص دهند.
ادامه مطلب


نظرات() 

کنکور 98 خارج از کشور

نوشته شده توسط :رضا اخلاقی
چهارشنبه 2 مرداد 1398-06:09 ب.ظ

قابل توجه دانش آموزان عزیز سال دوازدهم:

در ادامة مطلب می توانید سوالات امتحانی کنکور سراسری خارج از کشور همراه با کلید پاسخ سوالات به تفکیک رشته دانلود نمائید.


ادامه مطلب


نظرات() 
درباره وبلاگ:آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


نویسندگان:


ابر برچسبها:


نظرسنجی:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox