فیزیک و فلسفه tag:http://rezaakhlaghi.mihanblog.com 2017-04-26T22:37:16+01:00 mihanblog.com تمرین هفتگی شماره 13 2017-04-25T15:32:12+01:00 2017-04-25T15:32:12+01:00 tag:http://rezaakhlaghi.mihanblog.com/post/363 رضا اخلاقی دانش آموزان عزیز شهید باهنر سلامدر ادامه ی مطلب می توانید تمرین هفتگی شماره 13 را دانلود نمائید و پاسخ آن را در روز دوشنبه مورخه 11/2/96 تحویل نماینده کلاس دهید. دانش آموزان عزیز شهید باهنر سلام

در ادامه ی مطلب می توانید تمرین هفتگی شماره 13 را دانلود نمائید و پاسخ آن را در روز دوشنبه مورخه 11/2/96 تحویل نماینده کلاس دهید.

]]>
پاسخ تمرین هفتگی 12 2017-04-24T13:12:04+01:00 2017-04-24T13:12:04+01:00 tag:http://rezaakhlaghi.mihanblog.com/post/361 رضا اخلاقی دانش آموزان عزیز در ادامه ی مطلب می توانند پاسخ تشریحی تمرین هفتگی شماره 12 را دانلود نمایند. پاسخ تمرین های هفتگی شماره 11 2017-04-18T10:43:52+01:00 2017-04-18T10:43:52+01:00 tag:http://rezaakhlaghi.mihanblog.com/post/360 رضا اخلاقی دانش آموزان عزیزی که تلاش کردند و به سوالات هفته 11 پاسخ دادند می توانند در ادامه ی مطلب پاسخ تشریحی سوالات را دانلود نمایند. تمرین هفتگی شماره 12 2017-04-16T04:31:53+01:00 2017-04-16T04:31:53+01:00 tag:http://rezaakhlaghi.mihanblog.com/post/359 رضا اخلاقی سلام به همه ی دانش آموزان عزیز پایه سومشما خوبان می توانید در ادامه ی مطلب تمرین هفتگی شماره 12 را دانلود نمائید.پاسخ این تمرینات را در روز دوشنبه مورخه 4/2/96 تحویل نماینده کلاس دهید.به امید موفقیت شما در امتحانات پیش رو سلام به همه ی دانش آموزان عزیز پایه سوم

شما خوبان می توانید در ادامه ی مطلب تمرین هفتگی شماره 12 را دانلود نمائید.

پاسخ این تمرینات را در روز دوشنبه مورخه 4/2/96 تحویل نماینده کلاس دهید.

به امید موفقیت شما در امتحانات پیش رو

]]>
تمرین هفتگی شماره 11 2017-04-10T14:33:38+01:00 2017-04-10T14:33:38+01:00 tag:http://rezaakhlaghi.mihanblog.com/post/358 رضا اخلاقی دوستان عزیز مدرسه باهنر سلامشما می توانید در ادامه ی مطلب تمرین هفتگی شماره 11 را دانلود نمائید.این تکلیف در روز دوشنبه مورخه 28/1/96 تحویل نماینده کلاس گردد. دوستان عزیز مدرسه باهنر سلام

شما می توانید در ادامه ی مطلب تمرین هفتگی شماره 11 را دانلود نمائید.

این تکلیف در روز دوشنبه مورخه 28/1/96 تحویل نماینده کلاس گردد.

]]>
پاسخ تمرین هفتگی 10 2017-04-10T14:26:04+01:00 2017-04-10T14:26:04+01:00 tag:http://rezaakhlaghi.mihanblog.com/post/357 رضا اخلاقی دانش آموزان عزیز شهید باهنر در ادامه ی مطلب می توانید پاسخ تمرین هفتگی شماره 10 را دانلود نمائید. نمونه سوالات امتحانی دوره های قبل برای ارزشیابی فروردین و اردیبهشت ماه فیزیک سوم رشته ریاضی 2017-04-09T05:48:04+01:00 2017-04-09T05:48:04+01:00 tag:http://rezaakhlaghi.mihanblog.com/post/356 رضا اخلاقی در ادامه ی مطلب می توانید نمونه سوالات امتحانی میان نوبت سال های قبل را دانلود نمائید. پاورپوینت های تدریس شده القای الکترومغناطیسی (فصل پنجم رشته ریاضی) 2017-04-02T06:07:29+01:00 2017-04-02T06:07:29+01:00 tag:http://rezaakhlaghi.mihanblog.com/post/355 رضا اخلاقی دانش آموزان عزیز سال سوم شما می توانید از طریق این فایل پاورپوینت های تدریس شده در کلاس را به صورت pdf دانلود نمائید. تمرین هفتگی شماره 10 2017-04-02T06:02:34+01:00 2017-04-02T06:02:34+01:00 tag:http://rezaakhlaghi.mihanblog.com/post/354 رضا اخلاقی با آرزوی سالی خوب برای تمامی دانش آموزان عزیز سال سوم در ادامه ی مطلب می توانید تمرین هفتگی شماره 10 را دانلود نمائید.شما خوبان پاسخ این تمرینات را در روز دوشنبه مورخه 21/1/96 تحویل نماینده کلاس دهید. با آرزوی سالی خوب برای تمامی دانش آموزان عزیز سال سوم

در ادامه ی مطلب می توانید تمرین هفتگی شماره 10 را دانلود نمائید.

شما خوبان پاسخ این تمرینات را در روز دوشنبه مورخه 21/1/96 تحویل نماینده کلاس دهید.

]]>
پاسخ تشریحی تمرین هفتگی شماره 8 2017-03-13T17:40:46+01:00 2017-03-13T17:40:46+01:00 tag:http://rezaakhlaghi.mihanblog.com/post/353 رضا اخلاقی بچه های عزیز مدرسه باهنر سلامدر ادامه ی مطلب می توانید پاسخ تشریحی تمرین هفتگی شماره 8 را دانلود نمائید. بچه های عزیز مدرسه باهنر سلام

در ادامه ی مطلب می توانید پاسخ تشریحی تمرین هفتگی شماره 8 را دانلود نمائید.

]]>
تمرین هفتگی شماره 9 2017-03-11T17:13:41+01:00 2017-03-11T17:13:41+01:00 tag:http://rezaakhlaghi.mihanblog.com/post/352 رضا اخلاقی دانش آموزان عزیز شهید باهنر سلامپیشاپیش حلول سال نوی خورشیدی را به شما عزیزان تبریک می گویم.برای تمرین هفته نهم حل سؤالات مرات (14 سوال) در نظر گرفته شده است. پاسخ تشریحی این سؤالات در روز دوشنبه تاریخ 14/1/96 تحویل نماینده کلاس دهید.تعطیلات نوروز بهترین فرصت برای برطرف کردن ایرادات خودتان است تا در امتحان نیمه دوم فروردین موفق عمل کنید. دانش آموزان عزیز شهید باهنر سلام

پیشاپیش حلول سال نوی خورشیدی را به شما عزیزان تبریک می گویم.

برای تمرین هفته نهم حل سؤالات مرات (14 سوال) در نظر گرفته شده است. پاسخ تشریحی این سؤالات در روز دوشنبه تاریخ 14/1/96 تحویل نماینده کلاس دهید.

تعطیلات نوروز بهترین فرصت برای برطرف کردن ایرادات خودتان است تا در امتحان نیمه دوم فروردین موفق عمل کنید.

]]>
تمرین هفتگی شماره 8 2017-03-03T11:14:47+01:00 2017-03-03T11:14:47+01:00 tag:http://rezaakhlaghi.mihanblog.com/post/351 رضا اخلاقی دوستان عزیز دانش آموز سلامفایل مربوط به تمرین هفتگی شماره 8 در ادامه ی مطلب قابل دانلود است. دلیل زود ارسال شدن فایل این است که شما بتوانید در زمان بیشتری به این سؤالات پاسخ دهید.این تمرین را در روز دوشنبه مورخه 16/12/95 تحویل نماینده کلاس دهید.با آرزوی موفقیت برای شما در تمام مراحل زندگیتون. دوستان عزیز دانش آموز سلام

فایل مربوط به تمرین هفتگی شماره 8 در ادامه ی مطلب قابل دانلود است. دلیل زود ارسال شدن فایل این است که شما بتوانید در زمان بیشتری به این سؤالات پاسخ دهید.

این تمرین را در روز دوشنبه مورخه 16/12/95 تحویل نماینده کلاس دهید.

با آرزوی موفقیت برای شما در تمام مراحل زندگیتون.

]]>
سؤالات المپیاد فیزیک با پاسخ کاملاً تشریحی 2017-02-28T15:01:02+01:00 2017-02-28T15:01:02+01:00 tag:http://rezaakhlaghi.mihanblog.com/post/350 رضا اخلاقی بچه های عزیز علاقمند به سؤالات المپیاد فیزیک دوره سی ام مرحله اول  با پاسخ تشریحی شما ما می توانید در ادامه ی مطلب این سؤالات را دانلود نمائید. بچه های عزیز علاقمند به سؤالات المپیاد فیزیک دوره سی ام مرحله اول  با پاسخ تشریحی

شما ما می توانید در ادامه ی مطلب این سؤالات را دانلود نمائید.


]]>
تكنیك های افزایش تمركز 2017-02-27T14:38:57+01:00 2017-02-27T14:38:57+01:00 tag:http://rezaakhlaghi.mihanblog.com/post/349 رضا اخلاقی تمركز بزرگ ترین مشكل دانش آموزان است. كنكوری و غیركنكوری هم ندارد. شاید روزهای اول كه برنامه ریزی می كنید همه چیز خیلی عالی پیش برود اما رفته رفته مطالعه خسته كننده و باعث كم شدن تمركز می شود. مهم ترین عامل در نداشتن تمركز، مشغولیت ذهنی است.

تمركز بزرگ ترین مشكل دانش آموزان است. كنكوری و غیركنكوری هم ندارد. شاید روزهای اول كه برنامه ریزی می كنید همه چیز خیلی عالی پیش برود اما رفته رفته مطالعه خسته كننده و باعث كم شدن تمركز می شود. مهم ترین عامل در نداشتن تمركز، مشغولیت ذهنی است.

]]>
تمرین هفتگی شماره 7 2017-02-26T18:00:05+01:00 2017-02-26T18:00:05+01:00 tag:http://rezaakhlaghi.mihanblog.com/post/348 رضا اخلاقی دانش آموزان ساعی و موفق عزیزم سلامدر ادامه تمرین هفتگی شماره هفت را می توانید دانلود نمائید. پاسخ این تمرین ها را برای روز دوشنبه مورخه 16/12/95 تحویل نماینده کلاس بدهید. دانش آموزان ساعی و موفق عزیزم سلام

در ادامه تمرین هفتگی شماره هفت را می توانید دانلود نمائید. پاسخ این تمرین ها را برای روز دوشنبه مورخه 16/12/95 تحویل نماینده کلاس بدهید.

]]>