فیزیک و فلسفه tag:http://rezaakhlaghi.mihanblog.com 2017-10-18T07:37:20+01:00 mihanblog.com آزمون شماره سوم (تابستان) 2017-08-14T10:55:12+01:00 2017-08-14T10:55:12+01:00 tag:http://rezaakhlaghi.mihanblog.com/post/379 رضا اخلاقی دانش آموزان عزیز سال یازدهمدر ادامه ی مطلب زیر می توانید سوالات امتحان هفته چهارم به همراه پاسخ کاملاً تشریحی را دانلود نمائید. دانش آموزان عزیز سال یازدهم

در ادامه ی مطلب زیر می توانید سوالات امتحان هفته چهارم به همراه پاسخ کاملاً تشریحی را دانلود نمائید.

]]>
پاورپوینت های تدریس شده در کلاس (فیزیک یازدهم) 2017-08-07T11:43:18+01:00 2017-08-07T11:43:18+01:00 tag:http://rezaakhlaghi.mihanblog.com/post/378 رضا اخلاقی دوستان عزیز سال یازدهم در ادامه ی مطلب می توانید پاورپوینت های تدریس در کلاس درس را با فرمت PDF دانلود نمائید. آزمون شماره 2 (تابستان) 2017-08-07T11:38:05+01:00 2017-08-07T11:38:05+01:00 tag:http://rezaakhlaghi.mihanblog.com/post/377 رضا اخلاقی دانش آموزان عزیز شهید باهنر در ادامه ی مطلب می توانید سوالات با پاسخ کاملاً تشریحی را دانلود نمائید. معرفی کتاب فیزیک یازدهم 2017-08-05T13:57:43+01:00 2017-08-05T13:57:43+01:00 tag:http://rezaakhlaghi.mihanblog.com/post/376 رضا اخلاقی دانش آموزان عزیز سال یازدهم در ادامه ی مطلب می توانید پاورپوینت تدریس شده در کلاس درس را با فرمت پی دی اف دانلود نمایید. آزمون اول (تابستان 96) 2017-08-03T17:36:04+01:00 2017-08-03T17:36:04+01:00 tag:http://rezaakhlaghi.mihanblog.com/post/374 رضا اخلاقی دانش آموزان عزیز می توانند در ادامه ی مطلب سوالات و پاسخ تشریحی آزمون اول تابستان را دانلود نمایند. پاورپوینت یادآوری فیزیک پایه دهم (تابستان 96) 2017-07-19T07:36:15+01:00 2017-07-19T07:36:15+01:00 tag:http://rezaakhlaghi.mihanblog.com/post/373 رضا اخلاقی دانش آموزان پایه یازدهم رشته ریاضی می توانند در ادامه ی مطلب فایل PDF شده پاورپوینت های تدریس شده در کلاس درس را دانلود نمایند. فیزیک رشته ریاضی کنکور 96 همراه با پاسخ تشریحی 2017-07-09T12:12:39+01:00 2017-07-09T12:12:39+01:00 tag:http://rezaakhlaghi.mihanblog.com/post/372 رضا اخلاقی دوستان عزیز سلامبا آرزوی موفقیت برای شما خوبان در ادامه ی مطلب می توانید سوالات فیزیک کنکور 96 را با پاسخ کاملاً تشریحی دانلود نمائید. دوستان عزیز سلام

با آرزوی موفقیت برای شما خوبان در ادامه ی مطلب می توانید سوالات فیزیک کنکور 96 را با پاسخ کاملاً تشریحی دانلود نمائید.

]]>
امتحان فیزیک سال چهارم خرداد 96 2017-06-01T15:53:12+01:00 2017-06-01T15:53:12+01:00 tag:http://rezaakhlaghi.mihanblog.com/post/371 رضا اخلاقی قابل توجه دوستان سال چهارمدر ادامه ی مطلب می توانید سوالات امتحان فیزیک خرداد 96 به همراه پاسخ تشریحی برای رشته های ریاضی و تجربی دانلود نمائید. قابل توجه دوستان سال چهارم

در ادامه ی مطلب می توانید سوالات امتحان فیزیک خرداد 96 به همراه پاسخ تشریحی برای رشته های ریاضی و تجربی دانلود نمائید.

]]>
امتحان فیزیک 3 خرداد 96 2017-06-01T15:46:56+01:00 2017-06-01T15:46:56+01:00 tag:http://rezaakhlaghi.mihanblog.com/post/370 رضا اخلاقی دوستان عزیز سال سوم امیدوارم که آزمون فیزیک 3 را با موفقیت به پایان رسانده باشید.در ادامه ی مطلب می توانید سوالات امتحان با پاسخ تشریحی برای رشته ریاضی و تجربی دانلود نمائید . دوستان عزیز سال سوم امیدوارم که آزمون فیزیک 3 را با موفقیت به پایان رسانده باشید.

در ادامه ی مطلب می توانید سوالات امتحان با پاسخ تشریحی برای رشته ریاضی و تجربی دانلود نمائید .

]]>
آزمون نهایی فیزیک 3 و آزمایشگاه خرداد 96 برای دانش آموزان خارج از کشور 2017-05-27T17:58:48+01:00 2017-05-27T17:58:48+01:00 tag:http://rezaakhlaghi.mihanblog.com/post/369 رضا اخلاقی سلامعزیزان می توانید در ادامه ی مطلب فایل امتحان نهایی خرداد 96 خارج از کشور برای هر دو رشته ریاضی و علوم تجربی را دانلود نمائید. سلام

عزیزان می توانید در ادامه ی مطلب فایل امتحان نهایی خرداد 96 خارج از کشور برای هر دو رشته ریاضی و علوم تجربی را دانلود نمائید.

]]>
آزمون های آمادگی برای امتحان فیزیک خرداد ماه 2017-05-13T17:58:53+01:00 2017-05-13T17:58:53+01:00 tag:http://rezaakhlaghi.mihanblog.com/post/368 رضا اخلاقی در ادامه ی مطلب می توانید آزمون های آمادگی برای امتحان خرداد ماه را که توسط چند استان طراحی و اجرا شده است را دانلود نمائید. کتاب ترمودینامیک 2017-05-12T10:22:22+01:00 2017-05-12T10:22:22+01:00 tag:http://rezaakhlaghi.mihanblog.com/post/367 رضا اخلاقی یکی از شاخه‌های اصلی فیزیک و مهندسی علم ترمودینامیک است، که به مطالعه و کاربرد انرژی گرمایی دستگاه‌ها (که اغلب انرژی درونی نامیده می‌شود) می‌پردازد. یکی از موضوع‌های  مهم این شاخه گازهاست. گاز شامل اتم‌ها (به‌صورت منفرد یا وابسته به یک‌دیگر به صورت مولکول) می‌باشد که حجم ظرف خود را پر می‌کنند و بر دیواره‌های ظرف فشار وارد می‌آورند. معمولاً به چنین گاز محصور شده‌ای می‌توان دمایی نسبت داد. این سه متغییر مربوط به گاز –حجم، فشار و دما- همه نتیجه‌ای از حرکت اتم‌هاست.
یکی از شاخههای اصلی فیزیک و مهندسی علم ترمودینامیک است، که به مطالعه و کاربرد انرژی گرمایی دستگاهها (که اغلب انرژی درونی نامیده میشود) میپردازد. یکی از موضوعهای  مهم این شاخه گازهاست. گاز شامل اتمها (بهصورت منفرد یا وابسته به یکدیگر به صورت مولکول) میباشد که حجم ظرف خود را پر میکنند و بر دیوارههای ظرف فشار وارد میآورند. معمولاً به چنین گاز محصور شدهای میتوان دمایی نسبت داد. این سه متغییر مربوط به گاز حجم، فشار و دما- همه نتیجهای از حرکت اتمهاست.
]]>
پاسخ تمرین هفتگی شماره 13 2017-04-30T05:21:25+01:00 2017-04-30T05:21:25+01:00 tag:http://rezaakhlaghi.mihanblog.com/post/366 رضا اخلاقی دانش آموزان عزیز دبیرستان شهید باهنر سلامضمن آرزوی موفقیت برای شما در این تمرین هفتگی در ادامه ی مطلب می توانید پاسخ کاملاً  تشریحی این تمرینات را دانلود نمائید. دانش آموزان عزیز دبیرستان شهید باهنر سلام

ضمن آرزوی موفقیت برای شما در این تمرین هفتگی در ادامه ی مطلب می توانید پاسخ کاملاً  تشریحی این تمرینات را دانلود نمائید.

]]>
آمادگی برای امتحان فیزیک خرداد ماه 2017-04-30T05:17:29+01:00 2017-04-30T05:17:29+01:00 tag:http://rezaakhlaghi.mihanblog.com/post/365 رضا اخلاقی با دانلود فایل به پیوست با نمونه سوالات امتحانی فیزیک نوبت دوم آشنا شوید.این فایل تحت عنوان شبه امتحان فیزیک توسط گروه فیزیک استان مازندران تهیه شده است. با دانلود فایل به پیوست با نمونه سوالات امتحانی فیزیک نوبت دوم آشنا شوید.

این فایل تحت عنوان شبه امتحان فیزیک توسط گروه فیزیک استان مازندران تهیه شده است.

]]>
تمرین هفتگی شماره 13 2017-04-25T15:32:12+01:00 2017-04-25T15:32:12+01:00 tag:http://rezaakhlaghi.mihanblog.com/post/363 رضا اخلاقی دانش آموزان عزیز شهید باهنر سلامدر ادامه ی مطلب می توانید تمرین هفتگی شماره 13 را دانلود نمائید و پاسخ آن را در روز دوشنبه مورخه 11/2/96 تحویل نماینده کلاس دهید. دانش آموزان عزیز شهید باهنر سلام

در ادامه ی مطلب می توانید تمرین هفتگی شماره 13 را دانلود نمائید و پاسخ آن را در روز دوشنبه مورخه 11/2/96 تحویل نماینده کلاس دهید.

]]>