فیزیک و فلسفه http://rezaakhlaghi.mihanblog.com 2017-06-23T07:06:55+01:00 text/html 2017-06-01T11:23:12+01:00 rezaakhlaghi.mihanblog.com رضا اخلاقی امتحان فیزیک سال چهارم خرداد 96 http://rezaakhlaghi.mihanblog.com/post/371 <p> قابل توجه دوستان سال چهارم</p><p>در ادامه ی مطلب می توانید سوالات امتحان فیزیک خرداد 96 به همراه پاسخ تشریحی برای رشته های ریاضی و تجربی دانلود نمائید.</p> text/html 2017-06-01T11:16:56+01:00 rezaakhlaghi.mihanblog.com رضا اخلاقی امتحان فیزیک 3 خرداد 96 http://rezaakhlaghi.mihanblog.com/post/370 <p> دوستان عزیز سال سوم امیدوارم که آزمون فیزیک 3 را با موفقیت به پایان رسانده باشید.</p><p>در ادامه ی مطلب می توانید سوالات امتحان با پاسخ تشریحی برای رشته ریاضی و تجربی دانلود نمائید .</p> text/html 2017-05-27T13:28:48+01:00 rezaakhlaghi.mihanblog.com رضا اخلاقی آزمون نهایی فیزیک 3 و آزمایشگاه خرداد 96 برای دانش آموزان خارج از کشور http://rezaakhlaghi.mihanblog.com/post/369 <p> سلام</p><p>عزیزان می توانید در ادامه ی مطلب فایل امتحان نهایی خرداد 96 خارج از کشور برای هر دو رشته ریاضی و علوم تجربی را دانلود نمائید.</p> text/html 2017-05-13T13:28:53+01:00 rezaakhlaghi.mihanblog.com رضا اخلاقی آزمون های آمادگی برای امتحان فیزیک خرداد ماه http://rezaakhlaghi.mihanblog.com/post/368 در ادامه ی مطلب می توانید آزمون های آمادگی برای امتحان خرداد ماه را که توسط چند استان طراحی و اجرا شده است را دانلود نمائید. text/html 2017-05-12T05:52:22+01:00 rezaakhlaghi.mihanblog.com رضا اخلاقی کتاب ترمودینامیک http://rezaakhlaghi.mihanblog.com/post/367 <font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="right" style="margin: 0mm -19.6pt 0pt 14.2pt; text-align: justify; -ms-text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="RTL"><br></p><span lang="FA" style='color: black; font-family: "B Nazanin"; mso-themecolor: text1;'><p align="right" style="margin: 0mm -19.6pt 0pt 14.2pt; text-align: justify; -ms-text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="RTL"><br></p><font size="3"><p align="right" style="margin: 0mm -19.6pt 0pt 14.2pt; text-align: justify; -ms-text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="RTL"><font face="Times New Roman"> <br></font></p><p style="margin: 0mm 44.2pt 0pt 63.8pt; text-align: justify; -ms-text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="RTL"><span lang="FA" style='color: black; font-family: "B Nazanin"; mso-themecolor: text1;'>یکی از شاخه<span style="mso-no-proof: yes;">‌</span>های اصلی فیزیک و مهندسی علم ترمودینامیک است، که به مطالعه و کاربرد انرژی گرمایی دستگاه<span style="mso-no-proof: yes;">‌</span>ها (که اغلب انرژی درونی نامیده می<span style="mso-no-proof: yes;">‌</span>شود) می<span style="mso-no-proof: yes;">‌</span>پردازد. یکی از موضوع<span style="mso-no-proof: yes;">‌</span>های<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>مهم این شاخه گازهاست. گاز شامل اتم<span style="mso-no-proof: yes;">‌</span>ها (به<span style="mso-no-proof: yes;">‌</span>صورت منفرد یا وابسته به یک<span style="mso-no-proof: yes;">‌</span>دیگر به صورت مولکول) می<span style="mso-no-proof: yes;">‌</span>باشد که حجم ظرف خود را پر می<span style="mso-no-proof: yes;">‌</span>کنند و بر دیواره<span style="mso-no-proof: yes;">‌</span>های ظرف فشار وارد می<span style="mso-no-proof: yes;">‌</span>آورند. معمولاً به چنین گاز محصور شده<span style="mso-no-proof: yes;">‌</span>ای می<span style="mso-no-proof: yes;">‌</span>توان دمایی نسبت داد. این سه متغییر مربوط به گاز </span><span lang="FA" style='color: black; font-family: "Times New Roman",serif; mso-themecolor: text1;'>–</span><span lang="FA" style='color: black; font-family: "B Nazanin"; mso-themecolor: text1;'>حجم، فشار و دما- همه نتیجه<span style="mso-no-proof: yes;">‌</span>ای از حرکت اتم<span style="mso-no-proof: yes;">‌</span>هاست.</span></p><p align="right" style="margin: 0mm -19.6pt 0pt 14.2pt; text-align: justify; -ms-text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="RTL"><font face="Times New Roman"> <br></font></p></font><p align="right" style="margin: 0mm -19.6pt 0pt 14.2pt; text-align: justify; -ms-text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="RTL"><br></p></span><p align="right" style="margin: 0mm -19.6pt 0pt 14.2pt; text-align: justify; -ms-text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="RTL"><br></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font> text/html 2017-04-30T00:51:25+01:00 rezaakhlaghi.mihanblog.com رضا اخلاقی پاسخ تمرین هفتگی شماره 13 http://rezaakhlaghi.mihanblog.com/post/366 <p> دانش آموزان عزیز دبیرستان شهید باهنر سلام</p><p>ضمن آرزوی موفقیت برای شما در این تمرین هفتگی در ادامه ی مطلب می توانید پاسخ کاملاً&nbsp; تشریحی این تمرینات را دانلود نمائید.</p> text/html 2017-04-30T00:47:29+01:00 rezaakhlaghi.mihanblog.com رضا اخلاقی آمادگی برای امتحان فیزیک خرداد ماه http://rezaakhlaghi.mihanblog.com/post/365 <p> با دانلود فایل به پیوست با نمونه سوالات امتحانی فیزیک نوبت دوم آشنا شوید.</p><p>این فایل تحت عنوان شبه امتحان فیزیک توسط گروه فیزیک استان مازندران تهیه شده است.</p> text/html 2017-04-25T11:02:12+01:00 rezaakhlaghi.mihanblog.com رضا اخلاقی تمرین هفتگی شماره 13 http://rezaakhlaghi.mihanblog.com/post/363 <p> دانش آموزان عزیز شهید باهنر سلام</p><p>در ادامه ی مطلب می توانید تمرین هفتگی شماره 13 را دانلود نمائید و پاسخ آن را در روز دوشنبه مورخه 11/2/96 تحویل نماینده کلاس دهید.</p> text/html 2017-04-25T10:48:00+01:00 rezaakhlaghi.mihanblog.com رضا اخلاقی تمرین هفتگی شماره 14 http://rezaakhlaghi.mihanblog.com/post/362 <p> دانش آموزان سال سوم&nbsp; سلام</p><p>یواش یواش باید آماده امتحانات نهایی نوبت دوم باشید. از این هفته با توجه به پایان یافتن تدریس مطالب کتاب درسی دوره درسی آغاز می شود تمرینات هفتگی در همین راستا طراحی می شود. حتماَ با دقت به تمرینات هفتگی پاسخ دهید.</p><p>این تمرین را در ادامه ی مطلب دانلود نمائید و برای روز دوشنبه مورخه 18/2/96 تحویل نماینده کلاس دهید.</p> text/html 2017-04-24T08:42:04+01:00 rezaakhlaghi.mihanblog.com رضا اخلاقی پاسخ تمرین هفتگی 12 http://rezaakhlaghi.mihanblog.com/post/361 دانش آموزان عزیز در ادامه ی مطلب می توانند پاسخ تشریحی تمرین هفتگی شماره 12 را دانلود نمایند. text/html 2017-04-18T06:13:52+01:00 rezaakhlaghi.mihanblog.com رضا اخلاقی پاسخ تمرین های هفتگی شماره 11 http://rezaakhlaghi.mihanblog.com/post/360 دانش آموزان عزیزی که تلاش کردند و به سوالات هفته 11 پاسخ دادند می توانند در ادامه ی مطلب پاسخ تشریحی سوالات را دانلود نمایند. text/html 2017-04-16T00:01:53+01:00 rezaakhlaghi.mihanblog.com رضا اخلاقی تمرین هفتگی شماره 12 http://rezaakhlaghi.mihanblog.com/post/359 <p> سلام به همه ی دانش آموزان عزیز پایه سوم</p><p>شما خوبان می توانید در ادامه ی مطلب تمرین هفتگی شماره 12 را دانلود نمائید.</p><p>پاسخ این تمرینات را در روز دوشنبه مورخه 4/2/96 تحویل نماینده کلاس دهید.</p><p>به امید موفقیت شما در امتحانات پیش رو</p> text/html 2017-04-10T10:03:38+01:00 rezaakhlaghi.mihanblog.com رضا اخلاقی تمرین هفتگی شماره 11 http://rezaakhlaghi.mihanblog.com/post/358 <p> دوستان عزیز مدرسه باهنر سلام</p><p>شما می توانید در ادامه ی مطلب تمرین هفتگی شماره 11 را دانلود نمائید.</p><p>این تکلیف در روز دوشنبه مورخه 28/1/96 تحویل نماینده کلاس گردد.</p> text/html 2017-04-10T09:56:04+01:00 rezaakhlaghi.mihanblog.com رضا اخلاقی پاسخ تمرین هفتگی 10 http://rezaakhlaghi.mihanblog.com/post/357 دانش آموزان عزیز شهید باهنر در ادامه ی مطلب می توانید پاسخ تمرین هفتگی شماره 10 را دانلود نمائید. text/html 2017-04-09T01:18:04+01:00 rezaakhlaghi.mihanblog.com رضا اخلاقی نمونه سوالات امتحانی دوره های قبل برای ارزشیابی فروردین و اردیبهشت ماه فیزیک سوم رشته ریاضی http://rezaakhlaghi.mihanblog.com/post/356 در ادامه ی مطلب می توانید نمونه سوالات امتحانی میان نوبت سال های قبل را دانلود نمائید.